Jak prawidłowo wypełnić formularz PIT 37

Pracując w poprzednim roku mamy obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe, czyli wypełnić i wysłać formularz PIT 37.

Zasady wypełniania formularza PIT 37 nie zmieniły się od ubiegłego roku i poniższe informację są aktualne.

Pit 37

Pit 37

Od razu na wstępie musimy zaznaczyć, że formularz dla osoby która dorabiała sobie jako hostessa, nie osiągała przychodów z innych źródeł i nie ma różnych odliczeń z tytułu ulg jest stosunkowo łatwy do wypełnienia.

Sprawa się jednak komplikuje jeżeli otrzymywałaś dochody z różnych źródeł, np. na podstawie różnych umów, zasiłki, stypendia, rozliczasz się ze współmałżonkiem, wychowujesz dziecko, korzystasz z różnych ulg, itp…

Ddyby jednak zaszła pomyłka nie ma co panikować. Zawsze można złożyć korektę, wypełnia się taki sam formularz jeszcze raz, tym razem prawidłowo a w polu A10 formularza zaznacza się “złożenia korekty”.

PIT 37 możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (przez internet). Aby złożyć PIT 37 w formie elektronicznej będzie Ci potrzebny numer Pesel oraz zeznanie z poprzedniego roku. Formularz wypełnisz na stronie : www.e-deklaracje.gov.pl. Formularz musisz wypełnić do dnia 30.04.2015 ale nie warto czekać na ostatnią chwilę, coś nie zadziała i będą problemy.

Przystępując do wypełniania PIT 37 zacznij od podsumowania wszystkich dochodów jakie uzyskałaś w roku 2014 i zebrania wszystkich PIT 11 jakie otrzymałaś od swoich pracodawców/zleceniodawców. Przypomnij sobie wszystkie zlecenia, przeanalizuj wyciągi bankowe i sprawdź kto Ci przelewał należności. Jeżeli brakuje Ci PIT 11 od jakiegoś zleceniodawcy, skontaktuj się z nim jak najszybciej i poproś o przesłanie.
1) Dodaj do siebie wszystkie kwoty oznaczone jako „Przychód” i zapisz wynik.
2) Dodaj do siebie wszystkie kwoty oznaczone jako „Zaliczka na podatek dochodowy” i zapisz wynik
3) Dodaj do siebie wszystkie kwoty oznaczone jako „Koszty uzyskania przychodu” i zapisz wynik
4) Dodaj do siebie wszystkie kwoty oznaczone jako „Składka na ubezpieczenie zdrowotne” i zapisz wynik
5) Dodaj do siebie wszystkie kwoty oznaczone jako „Składki na ubezpieczenie społeczne” i zapisz wynik

Następnie możesz rozpocząć wypełnianie formularza w wersji papierowej lub elektronicznej.
W pole numer 1 wpisujesz numer Pesel.
W polu numer 6 zaznaczasz „Indywidualnie”.
W polu numer 9 wpisujesz adres urzędu skarbowego właściwy dla Twojego stałego miejsca zamieszkania.
W polu A10 zaznacz „złożenie zeznania”.

Część „B” formularza to miejsce na Twoje dane, wpisz prawidłowo dane.

Pola części C1 formularza to miejsce na wykazanie się dochodem. Przepisz tutaj sumy z otrzymanych od pracodawców/zleceniodawców PIT 11. Jeżeli masz kilka PIT-ów to najpierw sumujesz poszczególne kwoty.

Kwoty uzyskane z tytułu umów zleceń i o dzieło wpisujesz (ich sumy) w wierszu trzecim, pola 47-51. Jeżeli uzyskałaś dochód z tytuł umów w których stosuje się 50% kosztów uzyskania przychodu, np. przekazania praw autorskich do zdjęć przez fotomodelki, to wpisujesz je w wierszu 4, pozycje 52-58.
W wierszu 5, pola 90-94 to miejsce na wykazania się innymi dochodami, np. stypendium.
W wierszu 6 sumujesz wszystko.

W tabeli D. W polu 99. należy przepisać wartości składek z PIT 11. Od kwoty w C.66. odejmuje się kwotę z D.99., a wynik wpisuje w pole D.103. Jeśli nie korzysta się z dodatkowych odliczeń od dochodu, kwotę tę przepisuje się również do pola D.111. oraz pola E.112. W tym ostatnim zaokrągla się kwotę do pełnych złotych (Czyli zamiast 2075 zł 34 gr jest 2075 zł, a zamiast 2075 zł 94 gr jest 2076 zł).

Obliczenie podatku i zwrotu
Bardzo ważne jest pole E.113. Jeśli w polu E.112. kwota jest niższa niż 85 529 zł, podatek wynosi 18% od wskazanej kwoty. W pole E.113. wpisuje się kwotę z E.112. pomnożoną przez 0,18. Od wyniku odejmuje się 556 zł ze względu na kwotę wolną od podatku. Jeśli wynik byłby niższy od 0, wpisuje się 0 w polu E.113. Wynik przepisuje się również do pola E.115. W polu E.116. przepisuje się kwotę z PIT 11. W polu E.122. wpisuje się wynik odejmowania: E.115. – E.116. = E.122. Hostessa, która nie korzysta z ulgi mieszkaniowej przepisuje tę kwotę również do pola E.126.
W polu E.127. przepisuje się wartość z C.67. W pole E.128. wpisuje się 0. W pole E.129. różnicę między E.127., a E.126. Dokładnie tyle wynosi zwrot z podatku dochodowego, który hostessa otrzyma na wskazane konto. Osoby, które miały przychód wyższy niż 3091 zł, powinny otrzymać 556 zł z tytułu zwrotu, jeśli nie korzystają z dodatkowych ulg.

Dodatkowe informacje
1% płaconego podatku można przekazać na organizację pożytku publicznego. Warto wypełnić pola I.131. i I.132. tylko jeśli osiągnęło się więcej niż 3091 zł dochodu. Wówczas należy przepisać tam KRS (numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) danej organizacji pożytku publicznego i obliczyć 1% podatku.
Cały formularz (papierowy) należy podpisać w polu L.144.

Ulgi podatkowe
Ulgi podatkowe przysługują także pracującym na umowy zlecenia/o dzieło. Potencjalne ulgi podatkowe z których może skorzystać hostessa to: ulga na wychowanie dziecka, ulga na internet, darowizny na kult religijny, ulga z tytułu krwiodawstwa, rehabilitacyjna, odsetkowa, budowlana, wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Z ulg warto korzystać jeśli w roku 2014 osiągnęło się dochód 3091 zł lub wyższy. Przepisy dotyczące ulg podatkowych wymagają udowodnienia, że dana ulga przysługuje. Dlatego jeśli korzystasz z danej ulgi po raz pierwszy skonsultuj się z biurem rachunkowym lub księgowym.

Rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko
Osoby samotnie wychowujące dziecko mają prawo odliczyć podwójną kwotę wolną od podatku. To znaczy, że obliczając wartość pola E.113 (podatku). Odejmuje się 1112 zł zamiast 556 zł. Ponadto podatek można obniżyć o dalsze 1112 zł za pierwsze i drugie dziecko na utrzymaniu. By móc korzystać z ulg prorodzinnej i dla osób samotnie wychowujących dziecko, należy udowodnić, że wychowuje się je bez pomocy drugiego z rodziców (czyli np. nie można razem mieszkać itp…)

Korekty
Mimo zachowania ostrożności zdarza się wypełnienie zeznania podatkowego nieprawidłowo. Jeśli zdarzyła Ci się pomyłka, nie panikuj. Nawet wysłane już do urzędu zeznanie podatkowe można poprawić. Robi się to wypełniając ponownie (tym razem prawidłowo) formularz PIT 37. Jedynie w polu A.10. należy zaznaczyć „złożenia korekty”.
Także jeśli przekroczysz termin, nie rezygnuj ze złożenia zeznania. Urząd nie przypomni Ci o tym, ponieważ najprawdopodobniej on jest winny pieniądze Tobie, a nie na odwrót.

Kiedy zwrot podatku?
Kilkaset złotych, które urząd oddaje może czasami bardzo się przydać. Dlatego warto złożyć zeznanie jak najwcześniej. Urząd Skarbowy ma 3 miesiące na oddanie pieniędzy (zwrot podatku) i bardzo często czeka z tym aż do ostatniego tygodnia. Jeśli składasz zeznanie 20 stycznia, na pewno otrzymasz zwrot przed 20 kwietnia.

Dodano 16.03.2015
W związku z kilkoma zapytaniami meilowymi odpowiem tutaj, będzie dla wszystkich.

Co zrobić jeżeli zleceniodawca nie przysłał nam PIT ?
To dla rozliczeń nie ma znaczenia. Z zarobionych kwot należy się rozliczyć bez względu na to czy otrzymaliśmy PIT od zleceniodawcy czy nie. Warto więc notować sobie w ciągu roku wszystkie zarobione kwoty, będzie łatwiej później się rozliczać. Jeżeli pamiętamy zleceniodawcę to dobrze jest upomnieć się o PIT.

Czy brak podpisu na deklaracji również trzeba korygować?
W tym przypadku nie ma czego korygować, PIT niepodpisany traktowany jest tak jakby go nie było, nie został złożony. Czasami urzędy skarbowe piszą z prośbą o korektę ale nie mają takiego obowiązku. Jeżeli urząd skarbowy wykryje niepodpisany PIT po 30 kwietnia, konsekwencje mogą być poważne, w zależności od kwoty podatku może to być grzywna lub zostać potraktowane jako przestępstwo karno-skarbowe.

Jak złożyć korektę PIT?
Patrz wyżej 😉 Na tym samym formularzu co PIT tylko zaznacza się jako cel to “złożenie korekty”. Można to robić nawet kilka razy.

Masz pytania związane z pracą hostessy?
Napisz do nas, postaramy się szybko odpowiedzieć.

Autorem jest: Wiesiek Janek
Właściciel Ogólnopolskiej Agencji Hostess Erica, jednej z najdłużej działających agencji hostess w Polsce, działającej nieprzerwanie od 1992 roku.
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek Oceń!
Loading...


3 komentarze

  1. Co będzie jak czegoś nie dodam bo zapomnę wpisać jakiegoś zlecenia?
    Czy muszę wpisywać do PIT zarobki jeżeli nie dostałam nic od firmy?

  2. A jak się pomylę to co mam zrobić, bo już złożyłam zeznanie ale dostałam niedawno kolejny pit

    PS. Fajna stronka 😉

  3. Wiesiek Janek

    Na wszystkie pytania postaram się odpowiadać w treści artykułu, skorzysta więcej osób.

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie widoczny.Wymagane pola zaznaczone są *

*