Pomyłki w składkach ZUS od umów zleceń

Zawierając kilka umów w miesiącu, dodatkowo z różnymi zleceniodawcami, istnieje możliwość pomyłki i możesz zapłacić wyższe składki lub zaniżyć.

Umowy zlecenia

Umowy zlecenia

O ile w przypadku zapłaty wyższych składek na ZUS, np. od umów od których nie miałaś obowiązku zapłaty składek nic się nie stanie, to jeżeli zaniżysz należne składki mogą spotkać Cię problemy, grzywny, odsetki.

Na szczęście nie musisz liczyć składek ZUS osobiście. Wystarczy, że wiesz czy masz je zapłacić. Składki policzy księgowy w firmie, która Cię zatrudnia. Twoim obowiązkiem jest tylko poinformowanie zleceniodawców o konieczności lub braku obowiązku zapłacenia składek.

Już pobieżna analiza wskazuje, że bardzo łatwo będzie o pomyłki zwykłe przeoczenia. Załóżmy że Aneta ma w firmie A umowę na 1000,- zł, w firmie B umowę na 900,- zł. Zawierając umowę z firmą C informuje, że nie ma obowiązku zapłaty składek ZUS ponieważ w łączna wysokość umów w firmach A i B firmach wynosi 1900,- zł co przekracza minimum (1850,- zł). Firma C nie płaci więc składek ZUS.
Jednak w trakcie realizacji zleceń, z różnych przyczyn faktyczna wartość przepracowanych godzin w firmach A i B jest mniejsza i umowy ulegają zmniejszeniu powiedzmy na 600,- zł firma A i 700,- zł firma B. Łączna wartość umów wynosi 1300 i jest mniejsza od minimalnej (1850,-zł).
Firma C składek nie zapłaciła bo została poinformowana o braku konieczności płacenia składek. Niestety, musisz o tym pamiętać i sama zapłacić składki.

To tylko jeden z przykładów a może ich być więcej. Jeżeli pomylisz się to co się wtedy stanie?
a) Nie zgłaszasz się do ubezpieczenia, kiedy masz taki obowiązek.
Firma płaci Ci pełne wynagrodzenie, nie płaci w twoim imieniu składek ZUS. Masz niezapłacone składki. Musisz samodzielnie obliczyć je i zapłacić do ZUS z odsetkami.
Co robić: Jeśli firma jeszcze nie zapłaciła Ci wynagrodzenia – zgłosić księgowości, że chcesz odprowadzić składki. Jeśli firma już Ci zapłaciła – musisz osobiście obliczyć składki (emerytalne, rentowe, ubezpieczenie chorobowe) od tej umowy i zapłacić je w ZUS.

b) Zgłaszasz się do ubezpieczenia, kiedy nie masz takiego obowiązku.
Niby nic strasznego się nie dzieje, ale firma po prostu płaci Ci mniej. Płacisz wyższą składkę niż musisz, a ZUS nie odda Ci nadpłaty.
Co robić: Jeśli firma jeszcze nie zapłaciła Ci wynagrodzenia – zgłoś do księgowości, żeby nie płacili od Ciebie składki ZUS. Jeśli firma zapłaciła, możesz zażądać wypłacenia Ci różnicy między wynagrodzeniem otrzymanym, a obliczonym prawidłowo. Firma będzie musiała złożyć korektę w ZUS.

c) Zgłaszasz się do ubezpieczenia poprawnie, ale sytuacja się zmienia. Np. sądzisz, że masz umowę na 2000 zł brutto w firmie A i na 500 zł w firmie B. Zgłaszasz się do ubezpieczenia tylko w firmie A. Jest OK, ale okazuje się, że w danym miesiącu pracujesz mniej godzin i dostaniesz z firmy A tylko 1500 zł brutto.
Co robić: Dokładnie to co w punktach 1 i 2 (w zależności od tego czy zapłacone składki były za niskie czy za wysokie)

4 Zgłaszasz się do ubezpieczenia poprawnie, ale firma A opóźnia się z płatnością. Ty masz też inną umowę z firmą B. Powstaje bałagan. Teoretycznie trzeba zgłosić firmie B, żeby zapłacili od Ciebie składki (Patrz punkt 1). Tylko, że jeśli oni zapłacą składki, a potem firma A zapłaci Ci wynagrodzenie, będziesz mieć zapłacone za wysokie składki (Patrz punkt 2).
Co robić: Naciskać firmę, która Ci zalega by zapłaciła Ci jak najszybciej, lub przynajmniej zapłaciła w twoim imieniu składki ZUS.

Podsumowując:
Jako hostessa prawdopodobnie w jednym miesiącu masz kilka różnych umów z różnymi zleceniodawcami. Być może pracujesz również etatowo na umowie o pracę. Poniżej kilka przypadków które ułatwią Ci obliczenie składek.
Składki ZUS od umów zleceń możesz płacić zawsze nawet jeżeli nie masz takiego obowiązku. Jednak wątpliwe jest aby Zleceniodawcy wzięli na siebie wyższe koszty i w takim przypadku prawdopodobnie otrzymasz niższą kwotę netto.

Nie masz obowiązku płacenia składek ZUS od umów zleceń gdy:
– masz umowę o pracę i zarabiasz najniższą krajową lub więcej;
– jesteś studentem/studentką do 26 roku życia.

Obowiązkowo płacisz składkę emerytalną i rentową od wszystkich umów zlecenia gdy:
– łącznie ze wszystkich umów w danym miesiącu zarabiasz 1850 zł brutto lub mniej;
– łącznie ze wszystkich umów zarabiasz więcej niż 1850 zł brutto, ale bez chociaż jednej umowy byłoby to poniżej 1850 zł brutto.

Płacisz składki emerytalną i rentową od części umów jeśli:
– łącznie ze wszystkich umów zarabiasz więcej niż 1850 zł brutto, w tym przypadku nie płacisz składek od umów powyżej 1850,- zł brutto.
W takiej sytuacji możesz nie płacić składek emerytalnej i rentowej od tych umów, które da się pominąć.

Wyjaśnimy to na przykładach poniżej:

Przykład 1: Aneta ma umowę o pracę w firmie A (2000 zł brutto) i umowę zlecenie w firmie B (500 zł brutto). Z umowy o pracę zarabia więcej niż najniższa krajowa. Z umowy zlecenie nie płaci składek: emerytalnej i rentowej. To firma A płaci za nią składki ZUS. Firma B nie płaci składek.

Przykład 2: Beata ma umowę o pracę w firmie A (1000 zł brutto) i umowę zlecenie w firmie B (500 zł brutto). Łącznie zarabia mniej niż najniższa krajowa. Musi zapłacić składkę emerytalną i rentową od umowy zlecenia. Beata zgłasza firmie B konieczność zapłacenia ZUS.

Przykład 3: Cecylia ma umowę o pracę w firmie A (1800 zł brutto) i umowę zlecenie w firmie B (500 zł brutto). Z samej umowy o pracę zarabia mniej niż najniższa krajowa, ale łącznie zarabia więcej. Musi zapłacić składki emerytalną i rentową od umowy zlecenia. Cecylia zgłasza firmie B konieczność zapłacenia ZUS. Przypomnijmy, że firma B nie podzieli umów na „brakujące” 50,- zł do 1850 i resztę, bo dla celów obliczenia składek ZUS wszystkie umowy z danego miesiąca traktuje się jaki jedna i sumuje.

Przykład 4: Danuta ma umowę o pracę w firmie A (1000 zł brutto), umowy zlecenia w firmie B (1000 zł brutto) i w firmie C (1000 zł brutto). Musi zapłacić składki emerytalną i rentową tylko od 1 umowy zlecenie (B lub C). Danuta zgłasza konieczność zapłacenia ZUS tylko jednej z firm (B lub C). Od kolejności zawierania/zgłaszania umów, zależy która firma zapłaci składki ZUS.

Przykład 5. Sandra ma kilka umów z tą samą firmą, np. na 2000,- zł i na 1000,- zł. Gdyby umowa na 1000,- zł była zawarta z inna firmą nie było by obowiązku płacenia składek na ZUS. W tym przypadku jednak umowy się sumuje i składki odprowadza od całej kwoty.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek Oceń!
Loading...


Zostaw komentarz

Twój email nie będzie widoczny.Wymagane pola zaznaczone są *

*