Umowa zlecenie czy umowa o dzieło

Hostessy zatrudniane są głównie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Najczęściej jest to umowa zlecenie, czasami umowa o dzieło. Poznajmy różnice między umowami.

Na wstępnie należy podkreślić, że ani umowa zlecenie ani umowa o dzieło nie są umowami o pracę, nie przysługują z tego tytułu żadne świadczenia i nie obowiązują zapisy Kodeksu Pracy. Osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej traci szereg przywilejów jak np. prawo do urlopu, minimalne wynagrodzenie, ochrona przed zwolnieniem, itp…

Z drugiej strony umowy cywilnoprawne pozwalają na stosunkowo swobodne kształtowanie warunków między stronami. Pracodawca czyli agencja hostess nie może bowiem przewidzieć kiedy będzie kolejne zlecenie dla hostessy i na jakich warunkach.

Można powiedzieć, że jeżeli potrzebujemy pracownika na stałe w określonych warunkach to zatrudniamy go na umowę o pracę (tzw. etat), jeżeli natomiast potrzebujemy pracownika sporadycznie do wykonywania prac w różnych warunkach, o różnych godzinach i różnym wynagrodzeniu, wtedy zatrudniamy go na umowę cywilnoprawną.

Właśnie z powodu możliwości elastycznego kształtowania warunków współpracy, umowy cywilnoprawne doskonale nadają się do zatrudniania hostess. Do każdego zlecenia zwykle ustala się osobno warunki realizacji oraz wynagrodzenia.

Podstawową różnicą pomiędzy umową zleceniem a umową o dzieło jest jakby efekt końcowy pracy.
Zawierając umowę o dzieło zobowiązujemy się do wykonania określonej pracy np. zaprojektowania strony internetowej, wprowadzenia danych do excela, zebrania określonej ilości ankiet, rozdania określonej ilości gratisów, itp… Rezultatem pracy jest dzieło, coś co można zważyć, policzyć, zmierzyć, itp… czyli zobaczyć konkretny efekt końcowy.

Przykładowe prace na umowę zlecenie:
– zbieranie ankiet;
– promowanie produktów;
– rozdawanie ulotek;
– częstowanie gości;
– udzielanie informacji na stoiskach.

Przykładowe prace na umowę o dzieło.
– zebranie określonej ilości, np. 50 ankiet;
– wprowadzenie ustalonej ilości danych do excela;
– konfekcjonowanie ustalonej ilości materiałów reklamowych przed konferencją.

Jeżeli efekt pracy hostessy da się zmierzyć, policzyć np. zebranie 50 ankiet to można zawrzeć umowę o dzieło, jeżeli natomiast efektu pracy nie da się zmierzyć np. promowanie produktów, to stosujemy umowę w formie umowy zlecenia.

Zwróćmy uwagę na sformułowania, przy umowie zleceniu mam coś robić a przy umowie o dzieło musimy coś zrobić. Np. zbieranie ankiet przez 8 godzin za wynagrodzeniem 10 zł/godz. jest umową zleceniem w którym hostessa zobowiązuje się do zbierania ankiet przez czas 8 godzin, a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty ustalonej kwoty, niezależnie od ilości zebranych ankiet. Oczywiście zleceniodawca ma prawo do kontroli pracy hostessy i może w trakcie pracy zerwać umowę jeżeli stwierdzi, że hostessa opuściła stanowisko pracy lub rozmawia ze znajomymi zamiast zbierać ankiety. Umowa zlecenie jest tzw. umową starannego działania w której hostessa zobowiązuje się, że przepracuje uczciwie i starannie określoną ilość godzin, nie gwarantując jednak że efekt końcowy będzie zadowalający dla zleceniodawcy. Honorarium hostessa otrzymuje za każdą przepracowaną godzinę.

Z kolei w umowie o dzieło, zleceniodawca zleca a hostessa przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na zebraniu np. 50 ankiet za wynagrodzeniem 50,- zł. W tym przypadku czas nie odgrywa roli i hostessa po zebraniu 50 ankiet otrzyma 50,- zł niezależnie od tego czy pracowała jedną godzinę czy osiem godzin.

Czasami spotyka się umowy które są jakby połączeniem umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, np. zleceniodawca zleca zebranie 50 ankiet, ale dodatkowo hostessa musi być widoczna w określonym miejscu przez np. 8 godzin w stroju firmowym co służy reklamie i budowaniu wizerunku zleceniodawcy.
Umowa zlecenie powinna być wykonywana osobiście, z kolei umowa o dzieło może zostać powierzona osobie trzeciej. Zleceniodawca zawierając umowę, może jednak zastrzec, że zlecenie musi być wykonane osobiście.

Podatki oraz rozliczenia finansowe będą przedmiotem osobnego artykułu, tutaj zasygnalizuję tylko kilka podstawowych zagadnień.
W przypadku obydwu rodzajów umów, zasadniczo wynagrodzenie płatne jest po wykonaniu zlecenia. W przypadku umowy o dzieło będzie to po oddaniu działa a w przypadku umowy zlecenia po zakończeniu pracy. Jeżeli jednak wykonywanie zleceń wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów, strony umowy mogą umówić się na płatność zaliczki a nawet całej płatności z góry.

Różnicą między umową o pracę (Kodeks Pracy) a umowami cywilnoprawnymi (Kodeks Cywilny) jest możliwość domagania się w przypadku umów cywilnoprawnych rekompensaty za wyrządzone szkody lub odszkodowania za utracone korzyści. Weźmy np. sytuację gdy zleceniodawca płaci organizatorom targów za możliwość rozdawania ulotek i hostessa nie zgłosi się do pracy. Wtedy zleceniodawca może żądać od hostessy zwrotu kosztów oraz dodatkowo np. kosztów wydruku ulotek twierdząc że były przeznaczone tylko na targi i nie może ich później wykorzystać. Nie dotyczy to sytuacji tzw. siły wyższej, np. nagłej choroby hostessy czy wypadku, ale zleceniodawca ma prawo zażądać wtedy poświadczenia zdarzenia czyli np. zaświadczenia z pobytu w szpitalu, itp…

Szczególnie na to warto zwrócić uwagę, bowiem część hostess nie ma świadomości odpowiedzialności za niestarannie przeprowadzoną promocję lub wręcz niezgłoszenie się na promocję. Kary finansowe w takich wypadkach mogą być dotkliwe.

Autorem jest: Wiesiek Janek
Właściciel Ogólnopolskiej Agencji Hostess Erica, jednej z najdłużej działających agencji hostess w Polsce, działającej nieprzerwanie od 1992 roku.
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek Oceń!
Loading...


Zostaw komentarz

Twój email nie będzie widoczny.Wymagane pola zaznaczone są *

*