Wymagający Zleceniodawca

Wymagający Zleceniodawca

Promocja produktu lub usługi to forma komunikacji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą oferującym swoje produkty lub usługi.

Odpowiednio przygotowana promocja ma za zadanie dostarczyć potencjalnemu nabywcy wiedzy na temat produktu a także sprawić pozytywne wrażenie o producentach tych produktów. Aby dane produkty mogły zaistnieć na rynku należy o tym fakcie poinformować nabywców. Jest wiele form promocji, jedną z nich jest promocja w miejscu sprzedaży. Opracowanie odpowiedniej strategii promocji jest niezwykle istotne a jej przeprowadzenie ma ogromy wpływ na sprzedaż i osiągnięcie celu.

Promocja powinna mieć jasny przekaz dla konsumentów, a zarazem powinien być ciekawy, intrygujący i spójny z wizerunkiem firmy. Ważnym elementem takiej strategii jest też aby się odróżniać od konkurencji